• » Store
 • » Products
 • » Vintage kimonos
Komon 小紋 2

Komon 小紋 2

 • £120.00
 • On sale
Komon 小紋 3

Komon 小紋 3

 • £110.00
 • On sale
Komon 小紋 4

Komon 小紋 4

 • £120.00
 • On sale
Komon 小紋 5

Komon 小紋 5

 • £120.00
 • On sale
Jyuban Furisode 襦袢

Jyuban Furisode 襦袢

 • £69.00
 • On sale
Iromuji 色無地

Iromuji 色無地

 • £120.00
 • On sale
Mofuku 喪服

Mofuku 喪服

 • £125.00
 • On sale